blog1

การเตรียมไฟล์สำหรับงานพิมพ์

การตั้งค่าระยะตัดตก และ ระยะปลอดภัย

เพื่อให้ได้งานที่ดีที่สุดเราควรมีการกำหนด ระยะตัดตก (Bleed) และ ระยะปลอดภัย (Safety Margin) ทุกครั้ง

เพื่อป้องกันการตัดเห็นขอบขาว และตัดโดนข้อมูลสำคัญ ตามตัวอย่างข้างล่างนี้

Test3

เส้นสีดำ คือ ขนาดงานปกติ ที่เราออกแบบมา

เส้นสีแดง (Bleed) คือ ระยะตัดตกของภาพ เราต้องออกแบบชิ้นงานให้เกินขนาดงานปกติออกไปชนเส้นสีแดงนี้ เพื่อป้องกันการตัดเห็นขอบกระดาษสีขาว

ระยะตัดตกของภาพคือ 3 mm. เกินออกไปรอบตัวงาน

เส้นสีน้ำเงิน (Safety Margin) คือ ระยะปลอดภัยของภาพ เราควรออกแบบให้เนื้อหาสำคัญของชิ้นงานอยู่ภายในกรอบสีฟ้านี้เพื่อป้องกันข้อมูลสำคัญถูกตัดขาดไป

ระยะปลอดภัยของภาพคือ 3 mm. เข้ามาข้างในรอบตัวงาน

 

  • Share: