blog3

ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ต

หลักการพิมพ์แบบออฟเซต (Offset)

หลักการสำคัญคือน้ำและน้ำมันจะไม่ผสมเข้าด้วยกัน โดยเพลตที่ผลิตขึ้นจะอาบด้วยน้ำยาเคมีที่ทำให้ตัวเพลตอมหมึกแต่ไม่อมน้ำ

ขั้นตอนแรก แผ่นเพลตจะถูกม้วนกับกระบอกเพลตที่หมุนได้ ซึ่งจะหมุนไปรับน้ำหมึกก่อน

ขั้นตอนที่สอง หมึกจะถูกส่งต่อไปยังกระบอกพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นยาง

ขั้นตอนที่สาม กระบอกพิมพ์จะส่งน้ำหมึกลงไปบนกระดาษที่ป้อนเข้ามา

และสุดท้ายกระบอกกดจะมีหน้าที่กดกระดาษให้แนบกับกระบอกพิมพ์ กระบอกสามารถปรับแรงกดได้ตามความหนาของกระดาษที่ใช้พิมพ์ ซึ่งกระดาษที่มีผิวขรุขระจะต้องใช้แรงกดจากกระบอกกดมากเป็นพิเศษ เพื่อให้สีติดลงบนบนกระดาษอย่างทั่วถึง

Offsetpic

ข้อดีของการพิมพ์แบบออฟเซต (Offset)

-มีคุณภาพการพิมพ์สูง เนื่องจากมีความละเอียดของเม็ดสกรีนถึง 175-200 เส้น/นิ้ว เหมาะกับงานที่ภาพที่สลับซับซ้อน และตัวหนังสือที่มีขนาดเล็กมาก

-สามารถพิมพ์ได้บนเกือบทุกพื้นผิว และยังสามารถพิมพ์ได้ที่ความหนาตั้งแต่ 55-600 แกรม

-พิมพ์งานปริมาณมากด้วยเวลาอันรวดเร็ว เพราะเครื่องออฟเซตมีความเร็วในการพิมพ์ถึง 160 แผ่น/นาที

-ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ลดลง เมื่อจำนวนสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น

เพลตพิมพ์ (Plate)

เพลตพิมพ์จะถูกอัดแยกสีมาแต่ละเพลตโดยใช้หลักการแยกสีแบบ CMYK การพิมพ์งานสี่สีจึงต้องใช้แผ่นเพลตจำนวน 4 เพลตในการพิมพ์ และยังมีเพลตพิเศษเพื่อรับหน้าที่พิมพ์สีพิเศษโดยเฉพาะ เช่น สีทอง สีเงิน สีสะท้อนแสง และสีแพนโทน เป็นต้น

  • Share: