แบบฟอร์มธุรกิจ

นามบัตร / กระดาษหัวจดหมาย / ซองจดหมาย / ซองเอกสาร / เอกสารเข้าเล่มแบบธรรมดา / เอกสารเข้าเล่มแบบมีเคมีในตัว

งานพิมพ์ประชาสัมพันธ์

แผ่นพับ / ใบปลิว / โบรชัวร์ / โปสเตอร์ / โปสการ์ด / แคตตาล็อค

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์

ฉลากสินค้า / ป้ายสินค้า / การ์ดประเภทต่างๆ / ถุงกระดาษ / สติกเกอร์ / กล่องบรรจุภัณฑ์

ราคาสำหรับการออกแบบ

ฝ่ายออกแบบของเราพร้อมที่จะตอบสนอง ทุกความต้องการ ผ่านกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพ และ สร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับคุณ

cta-inner-12
ราคาออกแบบ2

เงื่อนไขสำหรับการออกแบบ

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธื์ ภาพถ่าย, ตัวอักษร, หรือ ตัวการ์ตูนต่างๆ ที่นำมาใช้ในการออกแบบ เว้นแต่ผู้ว่าจ้างได้นำมาเอง ซึ่งทางฝ่ายออกแบบขอปฎิเสธการรู้เห็นและเกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้ว่าจ้างได้นำมาโดยมิได้รับอนุญาติในทุกกรณี

  2. ราคานี้ไม่ครอบคลุมถึงการออกแบบตราสัญลักษณ์ ตราสินค้่า หรือ ตัวการ์ตูนๆ ที่จะนำมาใช้ในชิ้นงาน
  3. ลูกค้าสามารถสั่งแก้ไขงานได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยการแก้ไขนั้นต้องไม่ผิดไปจากแบบที่ตกลงไว้ก่อนเริ่มงานอย่างสิ้นเชิง

ราคาแผ่นพับ ใบปลิว ขนาดมาตรฐาน

นี่คือราคาสำหรับการผลิต แผ่นพับ ใบปลิว ขนาดมาตรฐาน หากคุณต้องการราคานอกเหนือจากที่ให้ไว้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่ม 7 %